Kasabamız Cumhuriyet mahallesi Şehir içi mevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 7 pafta 192 ada 3-193 ada 1 ve 5856 nolu parsellerinde Zafer ÇAĞATAY adına kayıtlı gayrimenkuller için hazırlanan 30 L IV B Paftası , Uygulama İmar Planı tadilatı, Belediyemiz Meclisinin 02.08.2019 gün ve 69570310-49 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

İlan Olunur..............

19.08.2019 79

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim