1/100.000  ölçekli   Çanakkale ili Turizm Merkezleri  Çevre Düzeni planı plan notu değişikliği  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeleri Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve değerlendirme Kurulu kararı  31.08.2020 tarih ve 2020/17-01  sayılı  kararı ile doğrultusunda Kültür  ve Turizm Bakanlığı tarafından  onaylanmıştır.

         .Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde  askıya çıkartılmıştır.

İlan Olunur.............

 


05.10.2020 58

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim