Kasabamız  Cumhuriyet      mahallesi  Şehir içi   mevkiinde bulunan, Tapu sicilinin  20d pafta  2204-2205  nolu  parsellerinde    MALİYE   adına  kayıtlı gayrimenkuller   için  hazırlanan 30 L paftası Nazım İmar planı ve 30 L III A  ve 30 L II D     Paftaları ,  Uygulama  İmar Planı tadilatı  ,Belediyemiz Meclisinin 04.11.2020  gün ve    69570310-45  sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

 

                  Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde  askıya çıkartılmıştır.

10.11.2020 48

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim