2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-5114 -5917  nolu  parsellerinde   GEYİKLİ BELEDİYESİ  ve MALİYE   adına  kayıtlı gayrimenkuller   için  hazırlanan 30 L paftası Nazım İmar planı ve            30 L III A  ve 30 L IV B      Paftası ,  Uygulama  İmar Planı tadilatı  ,Belediyemiz Meclisinin 04.11.2020  gün ve    69570310-43  sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

             Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde  askıya çıkartılmıştır.

İlan Olunur..............

10.11.2020 52

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim