Kasabamız Cumhuriyetmahalleleri Şehir içimevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 5 pafta2668-2672 nolu parsellerindeHakkı AKER -Osman AKERadına kayıtlı gayrimenkulleriçin hazırlanan 30 L paftası Nazım İmar planı ve 30 L II Dve 30 L III APaftaları , Uygulama İmar Planı tadilatı ,Belediyemiz Meclisinin 03.02.2021 gün ve69570310-6 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
.

Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............

08.02.2021 87

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim