Kasabamız Hürriyet-Cumhuriyetmahalleleri Şehir içimevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 3-6-7 pafta 2304-2305-2306-2307-2709-2710-2711-2712-3170-3195-3269-6026 nolu parsellerindeGEYİKLİ BELEDİYESİadına kayıtlı gayrimenkulleriçin hazırlanan 30 L paftası Nazım İmar planı ve 30 L I C ve 30 L IV BPaftaları , Uygulama İmar Planı tadilatı ,Belediyemiz Meclisinin 03.02.2021 gün ve69570310-7 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.


Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............

08.02.2021 90

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim