Kasabamız Cumhuriyetmahallesi Şehir içimevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 4 pafta 4258-4276 ve 4275 nolu parsellerindeGEYİKLİ BELEDİYESİadına kayıtlı gayrimenkulleriçin hazırlanan30 L I CPaftası , Uygulama İmar Planı tadilatı ,Belediyemiz Meclisinin 12.06.2020 gün ve69570310-16 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
İmar Kanununun 8b maddesine göre bu işleme ait aşağıda sunulan ilanın bir ay süre ile Belediyemiz hoparlöründen ilanı için gereğini rica ederim.

15.06.2020 39

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim