Geyikli Belediyesi                                                        

Geyikli Belediyesi .
 
GEYİKLİ
 
TARİHCE:
 
            Yapılan tüm inceleme ve araştırmalara rağmen Geyiklinin tarihi hakkında kesin bir bilgi edil enememektedir.Ancak Geyikliye 8-10 kilometre uzaklıkta bulunan Alexandria  Troas kalıntıları dikkate alınırsa yörenin geçmişi M.Ö.ki yıllara dayanmakta olduğu tahmin edilebilmektedir.Alexandria  Troas 
Hakkında bilinenler ise kısaca şöyledir.M.Ö.2000-3000 yıllarında karadan yaklaşık 7 kilometre içeriye giren deniz Truva limanının oluşturmaktadır.Yapılan Kazılar sırasında bulunan gemi bağlama halkaları bu görüşe neşter oluşturmaktadır.Şu anda burada liman görüntüsü olmayıp,kara denize doğru genişlemiştir.Burada birkaç tarihi taş dışında bir eser bulunmamaktadır.Zaman zaman burada kazı çalışmaları devam etmekte,ancak çalışmalar tamamlandığında daha fazla bilgi edinilebileceği tabidir.
 
             Bir rivayete göre,yöreye ilk yerleşenlerin ve beldeyi kuranların bugün “ Odun İskelesi” denilen yeri mesken olarak seçtikleri,fakat daha sonra denizden gelebilecek korsan saldırılarına karşı güçlü olabilmek için Geyikliyi şimdiki yerine kurdukları varsayılmaktadır.
         
             Bir başka efsanede ise ,Geyikli ismini günümüzde de hala mitolojik kimliğini koruyan “ Geyik baba” dan almıştır.
             Bu efsaneye göre ,çok önceleri henüz Geyikli adını almadığı zamanlarda etrafta bulunan tepelerde yaban geyikleri yaşıyormuş,savaş zamanında buraya kimsenin nereden geldiğini bilmediği bir kişi gelmiş ve buraya yerleşmiş,12 adet geyiği olan bu kişi çok iyilik sever biriymiş ve herkes tarafından çok sevilir,sayılırmış ,Bu kişiye “Geyik baba “ denilirmiş.
            “Geyik baba “savaş sırasında geyiklerini keserek askerlere yiyecek olarak vermiş .Herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan “Geyik baba “nın isminin unutulmasını istemeyenler bu yerleşim yerine “Geyikli” adını vermişleri.”Geyik baba”nın mezarı şu anda Geyikli-Kemallı yolu üzerindedir.
            Bu konu hakkında herhangi bir yerde yazılı bir evrak vesika v.b.materyale rastlanılmadığından,sadece halktan sözlü olarak toplanan bilgilere dayanılarak bu tarihçe oluşturulmuştur.
 
 
COĞRAFYA  :
 
KONUM  :
            Geyikli Eğe Bölgesinde Çanakkale İlinin Ezine ilçesine bağlı 1971 yılında Belediyelik olan bir beldedir.
            Geyikli Ezine İlçesine 12 Km.,Çanakkale İline 54 Km. Bozcada İlçesine Gemi ile 30 Dakikadır.
            Belde Güneye doğru hafif bir meyille yükselen (değirmen dere),Doğusu çalılık ve ormanlıklarla kaplıdır.Batısında Eğe Denizi ve 6 mil ilersinde de Bozcaada ,doğusunda Gökçe bayır Köyü,güneyinde Kemallı Köyü,Kuzeyinde Bozköy ve Çamoba Köyleri bulunmaktadır.4 Kilometre uzaklıkta şu anda daha çok Ticari amaçla kullanılan Odun İskelesi ,3 Kilometre uzaklıkta  da Bozcaada İlçesi ile bağlantıyı sağlayan Yükyeri İskelesi bulunmaktadır.
 
DOĞAL YAPISI  :
 
          Geyikli küçük bir düzlükte kurulmuştur.Doğusunda çok sert yerli mermer kayalardan meydana gelmiş hafif bir tepe bulunmaktadır.Bütün yöre 1.Jeolojik zamanda teşekkül ettiği sanılan çok eski bir coğrafyaya sahiptir.Bu nedenle tarihinde hiç depreme rastlanılmamıştır.
         Yörede belli başlı bir akarsu bulunmamaktadır.Sadece küçük derelere rastlanılmaktadır.Buna “Derebağ Deresi “örnek olarak verilebilir.
 
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ  :
 
          Geyikli coğrafi konum olarak Marmara Bölgesinde olmasına karşın iklim özellikleri olarak Ege Bölgesinin iklim özelliklerini göstermektedir.Yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlıdır.En soğuk aylar yılın ilk ayları olan Ocak , Şubat ve Mart aylarıdır.En sıcak ayları ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır.Yağışlar Mart ve Nisan aylarında belirgin şekilde artış göstermektedir.
           Geyiklinin bitki örtüsü makiliktir.Tarım alanlarının %90 Zeytin ağaçları oluşturmaktadır.Diğer alanlarda sulu tarım ve meyvecilik yapılmaktadır.
 
 
SOSYAL DURUM   :
 
          2000 yılında yapılan son Nüfus sayımında Geyiklinin nüfusu 3800 olarak belirlenmiştir.Sahil Kesiminde yaklaşık 2000 adet konutun bulunması nedeniyle özellikle yaz aylarında nüfusu  10,000
‘lerle ifade edilebilecek rakamlara ulaşmaktadır.
          Yerli halkın çoğunluğu kendilerine ait yığma kagir 1-2 katlı müstakil evlerde oturmaktadır.Bu evlerin duvarlarında tarihi kalıntılara rastlamak mümkündür.Son yıllarda daha modern betonarme yeni binalar inşaa edilmektedir.sahil kesiminde konutlar ise dubleks tipinde inşaa edilen sayfiye evleridir.Beldenin en önemli sorunlarından biri de kiralık evlerin az olmasıdır.Özellikle dışarıdan gelen memurlar  bu sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yetersiz olmakla birlikte İlköğretim, Ortaokul ,Çok Programlı lise, Jandarma Karakolu ve PTT ‘nın haricindeki diğer resmi dairelerin lojmanları bulunmaktadır.
          Beldemizde 1 Sağlık ocağı bulunmakta ve 2 Doktor,3 Ebe-Hemşire 1 Sağlık Memuru ile günde ortalama 50-60 hastaya hizmet vermektedir. Ayrıca 2 adet Eczane bulunmaktadır.
          Beldemizde 4 adet cami bulunmaktadır.
          Beldenin nüfusunun genç nüfus olması ve sosyal faaliyet olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle ,futbol en rağbet gören etkinliktir.Bu Çerçevede Geyikli Spor Kulübü nün yapmış olduğu futbol karşılaşmaları ilgi ile izlenmektedir.Mülkiyeti Belediyeye ait Toprak saha ve Spor tesisi bulunmaktadır.
          Beldenin yöresel bazı yemekleri; bulgurlu mantı, höşmelim, uzak helva,e kmek aşı,e kmek karıştırması, düdük, pişi, kuzu göbeği, çiğ börek, börülce örnek olarak verilebilir.
          Geyiklinin kendine has bazı sözleri de şunlardır.
DADA: Çocuk                     OLMAK VAR  :  Herhalde,Öyle olmalı
GARİ: Yeter          ORDAN SONRA:Ondan Sonra
HAYLİ:Havlu          SAMSAK  :Sarımsak
PAYAM:Badem          PADEM  :Badem.
 
EĞİTİM DURUMU :
 
Geyiklide 1927 yılında İlkokul,1968-1969 eğitim yılında Ortaokul açılmıştır.1983 yılında pilot bölge seçilen Geyiklide bu okular birleştirilerek Geyikli İlköğretim Okulu olarak eğitime başlamıştır.Şuanda 4 ayrı binada hizmet vermekte olan Geyikli İlköğretim okulu ve Ortaokulu  26 Öğretmen ve Ana sınıf  dahil olmak üzere 391 öğrenci ile eğitim-öğretim devam etmektedir.
           Bazı yıllarda Halktan gelen talep üzerine İlçe Halk eğitim Merkezi tarafından Dikiş-Nakış kursları açılmaktadır.
           Geyikliden 2002-2003 yılında Çok Programlı Lise Hizmete girmiştir.
           Belde halkının %99’u okur-yazardır.Eğitim seviyesi yüksek olup,özellikle son yıllarda Üniversite 
Eğitimi alan öğrenci sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir.
 
EKONOMİK DURUM :
 
         Geyiklinin en önemli geçim kaynağı Zeytinciliktir. Tarım alanlarının %90’ının zeytinlikler oluşturmaktadır. Bunun yanında tahıl,sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır.
         Beldenin ekonomisinde önceleri önemli bir yer olan bağcılık civarda bulunan şarap fabrikalarının kapanmasıyla önemini yitirmiş ise de  son yıllarda tekrar eski önemini kazanmaya başlamıştır.
         Bundan 30-40 yıl önce belde ekonomisinde palamut meşesi ağaçları önemli bir yer tutmakta iken kesilen ağaçların yerlerine,yenileri dikilmediğinden günümüzde bu ağaçların yerini zeytin ağaçları almıştır.
         Ev kadınları da dantel,iğne oyası gibi el işleri yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
       Beldenin en önemli ürünü olan Zeytinin yıllık üretin kapasitesi yaklaşık olarak 5000 ton civarındadır.Yörenin zeytin bölgesi olması nedeniyle üretilen zeytinler,Beldede bulunan Küçük çaptaki imalathanelerde Zeytin ürünleri (Zeytin çeşitleri ) yapılmaktadır.Belde de Zeytini işleye çek ,zeytin yağı elde edilen 4 adet kon tini Zeytinyağı Fabrikası bulunmaktadır.Ayrıca Zeytin yağının yan ürünü olan Sabun da evlerde üretilmektedir.
 
      Belde de Halkın ihtiyacını karşılayabilecek şehir merkezinde 2 adet Market  yaklaşık 10 adet  bakkal  bulunmaktadır.Ayrıca 8 adet Kıraathane ,2 adet Terzi,1 Otel, 5 Lokantanın yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 50 civarında esnaf bulunmaktadır.
      Ayrıca 1 Adet Zirai ilaç Bayii, Buz fabrikası ve Balıkçılık yapan Esnaf bulunmaktadır.
      Küçük Sanayi sitesi Esnafın katkısıyla yapılmıştır.54 adet işyeri bulunmaktadır.
      Ayrıca sahil kesiminde : 2 adet oetl ,1 adet pansiyon ve 15 adet işyeri bulunmaktadır. 
      Belde de Küçük ve Büyük baş hayvanlar da yetiştirilmektedir. Tarım işlerinde ilkel yöntemlerden vazgeçilerek modern makinaların kullanımına başlanılmıştır. Yöre Yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına karşın bu kaynaklar gerektiği gibi değerlendirilemediğinden sulu tarıma gereken önem verilmemektedir.Eğer bu su kaynakları daha verimli şekilde değerlendirilebilse,özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliği de Belde ekonomisindeki yeri artacaktır.
     Geyikli sahil Beldesi olduğundan balıkçılıkta da belde ekonomisindeki yeri bulunmaktadır. Balık üretimi halkın ihtiyacına cevap vermekte,hatta avlanan ihtiyaç fazlası balıklar il dışına –özellikle İstanbul’a sevk edilmektedir.Bu konudaki en önemli sorun balıkçıların barınabileceği bir balıkçı barınağının bulunmamasıdır.
     Beldede 3 adet Ekmek Fabrikası ve Bir adet çok amaçlı Pastane bulunmaktadır.
     Beldede bulunan çeşitli kamu kurumları ise:
     Belediye, İlköğretim Okulu, Ortaokul ,Çok Programlı Lise, PTT,Tel ekom,Tarım Kredi Koop.,Sağlık Ocağı,Jandarma Karakolu ,Askeri Er Eğitim Taburu dur.
     Beldede her Perşembe günü Pazar kurulmaktadır.Pazarda civarda üretilen ürünlerin satılması yanında halkın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek diğer madde ve malzemeleri bulmak mümkündür.Bu da Geyikli ticaretine canlılık getirmektedir.
 
 
ULAŞIM   :
 
           Çanakkale’ye 54 Kilometre uzaklıkta bulunan Geyikliye ulaşımı Geyikli Seyahat Kooperatifine ait Otobüsler tarafından sağlanmaktadır.
 
           12 Kilometre uzaklıkta bulunan Ezine ile ulaşımı Geyikli Sahil Birlik’e ait minibüslerle yapılmaktadır.Ayrıca Minibüsler Geyikli-Yeni İskele-Han tepe,Odun İskelesi_Dalyan-geyikli arasında ring seferleri yapmaktadırlar.
 
           İstanbul’la ise Radar Turizm,Kamil KOÇ ve Truva Seyahat Otobüs şirketleri seferler yapılmakta ,özellikle yaz aylarında artan taleple orantılı olarak bu sefer sayılarıda artmaktadır.
 
 
KONAKLAMA
 
         Geyiklide Turizm son yıllarda yeni yeni gelişmeye başladığından konaklama tesisleri yapılmaktadır. 
         Belde de Konaklama yapabilecek sadece 14 odalı 36 yataklı kaloriferli Belediye Oteli bulunmaktadır.
        Sahil Kesiminde Odunluk iskelesinde 2 adet Otel yeni İskele yakında Pansiyon bulunmaktadır. 
 
LOKANTALAR  
 
      Geyikli Merkezde 3 Adet Lokanta 1 Adet Pastane bulunmaktadır.Odunluk İskelesinde 2 adet ,yeni İskele Mevkiinde 1 Adet Lokanta Bulunmaktadır.Sahil kesiminde Yaz aylarında 6 adet Çay Bahçesi,bulunmaktadır.
 
 
TURİZM:
 
     Yeşille mavinin kucaklaştığı Geyikli eşsiz doğal güzelliği ile görülmeye değer bir tatil beldesidir.Turizm 10-15 yıl içersinde gelişmeye başlayan Geyiklide yatırımcılar daha çok sayfiye evi yapmaya yönelmiştir.Bu bağlamda gerek inşaatı tamamlanan gerekse inşaatı devam eden 30-40 civarında kooperatifte yaklaşık 2000 Konut bulunmaktadır.O nedenle sahil kesiminde konaklama tesislerine yeterince yatırım yapılmamıştır.Fakat sahilin şehir merkezine yakınlığı ve ulaşım sorunu olmaması bu konuda fazla sıkıntıya neden olmamaktadır.
     Yeni İskele Yolunun sağ ve solunda bulunan Azmak Islah Projesi tamamlandığında ,bu alanın rekratif alan olarak Turizmin hizmetine sunulacaktır.
 
 
TARİHİ  ALANLARI:
 
         Hantepe Mevkii diye anılan bölgede ,henüz kazı çalışmaları yapılmamış Hantepe Höyüğü bulunmaktadır.
 
        Yeni İskele yolunun sahile varmadan sol tarafında (Köprübaşı Mevkiinde) Tarihi ve arkeolojik değeri olan  taş köprü.
 
        Yeni İskele –Hantepe arasındaki sahil bandı ;Doğal sit alanı.
 
        Şehir merkezinde Kasım Tez can Konağı.
 
        Şehir merkezinde Tarihi Hamam
 
       Geyikli sahili ve Tüm Zeytinlik alanları eşsiz doğal güzelliklerdir.