Dalyan Mücavir alanbulunan, Tapu sicilinin 1 paftanın belli bölgesiiçinhazırlanan sit dışı ,29 K paftası Nazım İmar planı ve 29 K IV B ve 29 K IV CPaftaları , Uygulama İmar Planı Revizyonu ,Belediyemiz Meclisinin 06.05.2022 gün ve69570310- 27sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............

26.05.2022 55

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim