Kasabamız Hürriyetmahallesi Şehir içimevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 20d pafta 5591 parselindeHasan ÖZadına kayıtlı gayrimenkuliçin hazırlanan 30 L III DPaftası, İlave uygulamaİmar Planı,Belediyemiz Meclisinin 06.05.2022 gün ve69570310-28sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............

26.05.2022 57

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim