DALYAN KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU :


Dalyan köyü III.derece Arkelojik Sit alanına yönelik hazırlanan Koruma amaçlı İmar planınaait-29K-28 K -28J paftaları,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıve28J3C-28J3B-28J2C-28K4A-28K1D-28K1A-29K4D-28K1C-28K1B-29K4Cpaftaları 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Revizyonları ,
,Belediyemiz Meclisinin 08.10.2019 gün ve69570310-54sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............15.10.2019 77

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim