GEYİKLİ BELEDİYESİ
Evlendirme Memurluğu
Evlilik İşlemleri

10 Mayıs 2019 Evlilik işlemleriniz ya da işlemlere dair sorularınız için bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.
Tel: 0(286) 638 50 56 – 21-25

Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,
 • Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak,
 • Evlenme akdini yapmak,
 • Aile cüzdanı düzenleyip vermek,
 • Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak,
 • Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,
 • Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.
 • Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar.
 • Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
 1. Evlenecek olan çiftlerin, 08:30 - 17:30 mesai saatlerinde Geyikli Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuru yapmaları gerekir.
 2. Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Geyikli Belediyesi sınırları içerisinde olması esastır.
 3. Resimli ve bekâr yazılı nüfus cüzdanları asılları ve 1'er fotokopileri (ehliyet geçersizdir.) bulunması zorunludur.
 4. 5 adet vesikalık fotoğraf renkli ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.
 5. Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin müracaat sırasında soyadı dilekçesi doldurmalarıgerekmektedir.
 6. Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.
 7. Nikâh esnasında en az iki şahit olmalıdır. Şahitlerin yanında kimlikleri bulunmalıdır.
 8. Fotoğraflı sağlık Raporu, Hepatit B-C, WDRL ve AIDS Testi ( Aile Sağlığı Merkezi )NOT: ( 65 Yaş üzeri için heyet raporu- Devlet Hastanesinden)

Nikah Ücreti
Evlendirme Memurluğumuz tarafından kıyılan nikahlardan ücret alınmamaktadır.
Nikah Cüzdan Bedeli 121,00 TL'dir. (2019 Yılı İçin)

Reşit Olmayanlar

17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alanlar anne baba izni ile evlenebilirler. Anne veya Babadan biri ölmüş ise Nüfus Kayıt Örneği ile belgeleyecektir.
16 yaşını bitirip 17 yaşından gün alanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. Müracaat sırasında yine anne ve baba kimlikleriyle birlikte bulunmak zorundadır.

Boşanmış ve Dul Olanlar

Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 300 gün geçmeden evlenemezler.
Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden bekleme süresinin (300 gün) kaldırması kararı alınıp evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.
İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

İzin Belgesi ile İlçe Sınırlarımız İçinde Evlenmek İsteyenler

Çiftler Geyikli Belde sınırları içinde oturmuyorlar ise oturdukları yerde bulunan belediyenin Evlendirme Dairesine beraber giderek, evlendirme izin belgesini aldıktan sonra 2'şer fotoğraf, nüfus cüzdanlarının fotokopileri ve Evlenme Ehliyet Belgesi ile Evlendirme Memurluğumuza müracaat edebilirler.
Başka bir Belediyede Nikah Yapmak İsteyenler
Geyikli'de ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak çiftler gerekli evrakları hazırlayarak Geyikli Belediyesi Evlendirme Memurluğundan izin belgesi alarak 6 ay içerisinde istedikleri yerde nikah kaydırabilirler.

Yabancı Evlilik için Gerekli Evraklar
Çiftlerden birinin Geyikli Belde sınırları içinde ikameti esastır.
Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda… vs.)(Not: Bekarlık belgesi evrakı alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.)
Diğer ülkelerin vatandaşları ise İstanbul da bulunan kendi başkonsolosluklarından alacakları evlenme ehliyet belgelerini İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlıklarındaki Hukuk İşleri Müdürlüğünde tasdik ettireceklerdir.
İstanbul da başkonsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.
Yabancı uyruklu erkek ve kadınların pasaport ve kimliklerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir.
Nikah akdi sırasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için yeminli tercüman (Belgesi ve belgenin örneği ile birlikte) bulundurulması zorunludur.
Kendi ülkelerinden ve Türkiye'deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
Lahey Antlaşmasına dahil olmayan ülkeler kendi bölgelerindeki yetkili mahkemelerce verilen Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgelerinin Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluğumuz tarafından onaylanması zorunludur. (Evlenme Yönetmeliği 20. Madde 3. Fıkra) Örnek Ülkeler : Fas, Brezilya vb.

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim