Kasabamız Cumhuriyetmahallesi Şehir içimevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 5 pafta 2678parselindeMEHMET ŞAKARadına kayıtlı gayrimenkulleriçin hazırlanan 30 L paftası Nazım ve30 L III APaftası , Uygulama İmar Planı tadilatı ,Belediyemiz Meclisinin 08.10.2019gün ve69570310-55sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............


15.10.2019 83

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim