Kasabamız Hürriyetmahallesi Şehir içimevkiinde bulunan, Tapu sicilinin 7 pafta 4004-4005-4006 noluparsellerinde İsmail TEZEL ve Halil İbrahim GÜLERadına kayıtlı gayrimenkulleriçin hazırlanan 30 L paftası Nazım ve30 L IV BPaftası , Uygulama İmar Planı tadilatı ,Belediyemiz Meclisinin 06.03.2020gün ve69570310-14 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu işleme ait haritalar aynı kanun gereğince bir ay süre ile Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.
İlan Olunur..............
20.03.2020 208

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim