Kasabamız  Cumhuriyet      mahallesi  Şehir içi   mevkiinde bulunan, Tapu sicilinin  4  pafta 4258-4276 ve 4275 nolu  parsellerinde   GEYİKLİ BELEDİYESİ    adına  kayıtlı gayrimenkuller   için  hazırlanan    30 L I  C   Paftası ,  Uygulama  İmar Planı tadilatı  ,Belediyemiz Meclisinin 12.06.2020  gün ve    69570310-16  sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

                  İmar Kanununun 8b maddesine göre bu işleme ait aşağıda sunulan ilanın bir ay süre ile Belediyemiz hoparlöründen ilanı için gereğini rica ederim.

 

15.06.2020 114

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim