İLK BELEDİYE KURULMASI

resim739689M.Suphi TEZEL 30.05.1971- 09.12.1973
resim977941

Hüseyin TUNCAY 09.12.1973 - 25.09.1975
resim990246

Salih ÜRÜN 01.10.1975 - 13.09.1980
resim128094

V.Ergin İRİM 25.09.1980 - 01.04.1982
resim428021

Yahya KARAMAN 01.04.1982 - 29.03.1994
resim246801

Mustafa ÇİÇEK 29.03.1994 - 18.04.1999 / 28.03.2004 - 10.03.2011
resim460815

Adnan ÖZTÜRK 18.04.1999 - 28.03.2004
resim564622

M.Metin SALMAN 21.03.2011 - 30.03.2014
resim722550

Ercan YILMAZ 30.03.2014 - 31.03.2019
resim279856

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim