– Tapu fotokopisi,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi, Telefon, mail adresi vb iletişim adresi
– Binalar için yapı kullanım izninin fotokopisi,
– Binanın bulunduğu adres,
– Beyan sahibinin ikamet adresi,
– Vergi numarası 


Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim