MESKEN ABONELİĞİ
Gerekli Belgeler:
1.Tapu veya Tapu Kayıt Belgesi
2.Yapı Ruhsatı
3.T.C. Kimlik Belgesi
4.Noter Onaylı Vekaletname (Tapu sahibi dışında biri abone olacaksa)
5.Kira kontratı (Abone sahibi Kiracı ise)
6.Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
7.Elektronik Kartlı Su Sayacı (Geyikli Yetkili Satıcılarından alınması gerekmektedir)

İNŞAAT ABONELİĞİ
Gerekli Belgeler:
1.Tapu veya Tapu Kayıt Belgesi
2.Yapı İnşaat Ruhsatı
3.T.C. Kimlik Belgesi
4.Noter Onaylı Vekaletname (Tapu sahibi dışında biri abone olacaksa)
5.Elektronik Kartlı Su Sayacı (Geyikli Yetkili Satıcılarından alınması gerekmektedir)

İŞYERİ ABONELİĞİ
Gerekli Belgeler:
1.Tapu veya Tapu Kayıt Belgesi
2.İşyeri Açma Ruhsatı
3.T.C. Kimlik Belgesi
4.Noter Onaylı Vekaletname (Tapu sahibi dışında biri abone olacaksa)
5.Elektronik Kartlı Su Sayacı (Geyikli Yetkili Satıcılarından alınması gerekmektedir)

ABONE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
Gerekli Belgeler:
1.Tapu veya Tapu Kayıt Belgesi
2.Yapı Ruhsatı
3.T.C. Kimlik Belgesi
4.Noter Onaylı Vekaletname (Tapu sahibi dışında biri abone olacaksa)
5.Kira kontratı (Abone sahibi Kiracı ise)
6.Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
7.Elektronik Kartlı Su Sayacı (Geyikli Yetkili Satıcılarından alınması gerekmektedir)

VEFAT EDEN ABONE DEVİR İŞLEMLERİ
Gerekli Belgeler:
1.Tapu veya Tapu Kayıt Belgesi
2.Yapı Ruhsatı
3.T.C. Kimlik Belgesi
4.Veraset İlamı (Noterden temin edilmektedir)
5.Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
6.Elektronik Kartlı Su Sayacı (Geyikli Yetkili Satıcılarından alınması gerekmektedir)

ABONELİK İPTALİ
Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Abonelik iptal işlemi için Su ve Kanalizasyon Şefliğine şahsen veya Noter Onaylı Vekaletname ile başvurulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR :
•6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesinin kontrolü sonrası işlem yapılır.
•Beldemizde bulunan şehit aileleri, gaziler ve %50 oranında özürlü olan veya özürlülerin vasisine belgelendirmeleri takdirde su tarife ücretleri %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.


KANALİZASYON BAĞLANTISI TALEBİ:
Kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılabilmesi için abone sahibinin iskan ruhsat fotokopisi ile birlikte müracaatta bulunur. Su ve Kanalizasyon Şefliği birimi tarafından yerinde keşif yapılarak kanalizasyon bağlantı ücret alınır. Kanalizasyon bağlantısı ise iş programına göre en kısa zamanda ekiplerimizce yapılır.

resim195838

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim