GEYİKLİ BELEDİYESİ
Evlendirme Memurluğu
Evlilik İşlemleri

 Evlilik işlemleriniz ya da işlemlere dair sorularınız için bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.
Tel: 0(286) 638 50 56 – 111-110

Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,
 • Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak,
 • Evlenme akdini yapmak,
 • Aile cüzdanı düzenleyip vermek,
 • Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak,
 • Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,
 • Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.
 • Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar.
 • Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının belediye başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

Evlilik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
 1. Evlenecek olan çiftlerin, 08:30 - 17:30 mesai saatlerinde Geyikli Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuru yapmaları gerekir.
 2. Resimli ve bekâr yazılı nüfus cüzdanları asılları ve 1'er fotokopileri (ehliyet geçersizdir.) bulunması zorunludur.
 3. 4 adet vesikalık fotoğraf renkli ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.
 4. Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin müracaat sırasında soyadı dilekçesi doldurmaları gerekmektedir.
 5. Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.
 6. Nikâh esnasında en az iki şahit olmalıdır. Şahitlerin yanında kimlikleri bulunmalıdır.
 7. Fotoğraflı sağlık Raporu, Hepatit B-C, WDRL, SMA ve AIDS Testi ( Aile Sağlığı Merkezi )NOT: ( 65 Yaş üzeri için heyet raporu- Devlet Hastanesinden)

Nikah Ücreti
EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ
1- Evlenme Cüzdanı Ücreti ( 2024 yılında yayınlanan Yasal Rakamlar Esas Alınacaktır. ) 705,00
2- Çiftlerden birinin veya her ikisinin Geyikli'de ikamet etmesi durumunda Nikah Ücreti
a) Hafta içi günlerde mesai saatleri içinde Belediyede Kıyılan Nikah Ücreti 600,00
b) Hafta içi günlerde mesai saatleri dışında Kıyılan Nikah Ücreti 3000,00
c) Hafta sonu Kıyılan Nikah Ücreti  4000,00
3- Çiftlerden her ikisinin de Geyikli dışında ikamet etmesi durumunda Nikah Ücreti
a) Hafta içi günlerde mesai saatleri içinde Belediyede Kıyılan Nikah Ücreti 1500,00
b) Hafta içi günlerde mesai saatleri dışında Kıyılan Nikah Ücreti 4000,00
c) Hafta sonu Kıyılan Nikah Ücreti  5000,00
4- Çiftlerden birinin veya her ikisinin yabancı ülke vatandaşı olması durumunda  
 Nikah Ücreti
a) Hafta içi günlerde mesai saatleri içinde Belediyede Kıyılan Nikah Ücreti 1500,00
b) Hafta içi günlerde mesai saatleri dışında Kıyılan Nikah Ücreti 4000,00
c) Hafta sonu Kıyılan Nikah Ücreti  5000,00
5- Mücavir Alanda Kıyılan Nikah Ücreti (Dalyan Köyü) 6000,00
6- Evlenme İzin Belgesi Ücreti 500,00

Reşit Olmayanlar

17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alanlar anne baba izni ile evlenebilirler. Anne veya Babadan biri ölmüş ise Nüfus Kayıt Örneği ile belgeleyecektir.
16 yaşını bitirip 17 yaşından gün alanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler. Müracaat sırasında yine anne ve baba kimlikleriyle birlikte bulunmak zorundadır.

Boşanmış ve Dul Olanlar

Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 300 gün geçmeden evlenemezler.
Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden bekleme süresinin (300 gün) kaldırması kararı alınıp evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.
İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

Evlenme İzin Belgesi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 140591 sayılı genelgesine istinaden evlenme izin belgesi uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla evlenme müracaatlarının herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılması mümkündür.

Yabancı Evlilik için Gerekli Evraklar

Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi ile müracaat ederler (Almanya, Avusturya, Hollanda… vs.)(Not: Bekarlık belgesi evrakı alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.)
Diğer ülkelerin vatandaşları ise İstanbul da bulunan kendi başkonsolosluklarından alacakları evlenme ehliyet belgelerini İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlıklarındaki Hukuk İşleri Müdürlüğünde tasdik ettireceklerdir.
İstanbul da başkonsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.
Yabancı uyruklu erkek ve kadınların pasaport ve kimliklerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılması gerekmektedir.
Nikah akdi sırasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için yeminli tercüman (Belgesi ve belgenin örneği ile birlikte) bulundurulması zorunludur.
Kendi ülkelerinden ve Türkiye'deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
Lahey Antlaşmasına dahil olmayan ülkeler kendi bölgelerindeki yetkili mahkemelerce verilen Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgelerinin Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluğumuz tarafından onaylanması zorunludur. (Evlenme Yönetmeliği 20. Madde 3. Fıkra) Örnek Ülkeler : Fas, Brezilya vb.

Çanakkale Geyikli Belediyesi Resmi Web Sitesi

İletişim